Introducció

Aquest curs volem donar un impuls al Seminari de coordinació TAC.

Fa uns anys, majoritàriament eren les persones responsables de la coordinació qui més utilitzaven les TAC als centres. Normalment, es feien activitats TAC a l’aula d’informàtica. Actualment, l’aplicació de les TAC als centres ha canviat… Llegeix més»

Segona sessió

SEMINARI DE COORDINACIÓ TAC GARRAF. SEGONA SESSIÓ
3 desembre de 2018
PROPOSTA DEL DEPARTAMENT
https://sites.google.com/a/xtec.cat/seminaris-tac/Curs-18-19/sessio-2
Programació

Eines, aplicacions i recursos per treballar la programació:

Tercera sessió

SEMINARI DE COORDINACIÓ TAC GARRAF. TERCERA SESSIÓ
4 de febrer de 2019
Després d’una part introductòria amb informacions variades, aquesta sessió està orientada a la impressió en 3D i serà conduïda per professorat de la UPC de Vilanova i la Geltrú.

Cada cop més, la tecnologia 3D és més present… Llegeix més»