Inscripció

El període de sol·licituds d’inscripció per a fer estades i sortides amb alumnes és durant la segona quinzena de maig per al curs següent.

Fora d’aquest període cal posar-se en contacte directament amb el Camp d’Aprenentatge per tal de veure si hi ha disponibilitat i si es pot atendre o no la sol·licitud.

Consulteu els apartats “inscripcions” dels menús “Programa de Sortides” i “Programa de Sortides” per saber quines són els requisits i les condicions de participació.