Biblioteca escolar

biblioteques-escolarsEl programa biblioteca escolar “puntedu” té per objectiu potenciar la biblioteca escolar de tots els centres educatius com un espai de recursos on tant l’alumnat com el professorat i tota la comunitat educativa en general puguin trobar informació en diversos suports. S’entén la biblioteca com un recurs fonamental per a l’adquisició de les competències bàsiques i el desplegament dels continguts curriculars, i com un element clau en l’assoliment de l’hàbit lector, la competència informacional i l’adquisició d’aprenentatges autònoms.

PÀGINA XTEC DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR

El programa dóna suport a les biblioteques escolars amb diverses accions i amb l’elaboració i difusió de materials i recursos específics que es troben enllaçats o referenciats en aquesta secció.

NODES DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS DE CATALUNYA

Aconseguiu els segells de bones pràctiques per al centre!!! (N’hi ha 5 de diferents)

Aquest mes de març ja s’ha publicat l’experiència de biblioteca escolar de l’Escola Àngels Garriga del Vendrell BIBLIORESTAURANT .Enhorabona!

 

Bloc amb recursos relacionats amb les biblioteques escolars i la dinamització de la lectura:

bloc_biblioteca