Dossiers de 4rt (comarca)

OBJECTIU:  que els alumnnes de Cicle Mitjà coneguin la comarca

montmell Cada setembre actualitzem les dades demogràfiques i les climatològiques dels dossiers.
També fem els canvis que ens proposen els mateixos ensenyants que han de fer-los servir El dossier es troba en format pdf. per poder treballar-lo des de les pissarres digitalsdossier4r

mapa_baixpenedes

 

castell

 

 

 

Ens agradaria poder rebre els vostres suggeriments, sobretot els mestres que l’empreu diàriament a classe.

4rtBPx1x55.pdf