Mostra de Teatre

logo_principalActivitat educativa gestionada per la Comissió Organitzadora constituïda per professionals del CRP i docents dels centres educatius de la comarca, organitzada pel Centre de Recursos Pedagògics Baix Camp,  i subvencionada per la Diputació de Tarragona.

La participació a la Mostra de Teatre de Reus-Baix Camp està regulada pels Estatuts de la Mostra i per les Bases redactades en cada edició de la mateixa; aquestes s’aproven en Assemblea, convocada a meitats del primer trimestre de cada curs escolar. En aquesta estan convidats tots els representants de teatre dels centres d’educació infantil, primària i especial de la comarca del Baix Camp.

La Mostra mobilitza un gran nombre de centres educatius, alumnat i docents de tota la comarca del Baix Camp per tal:

  • d’afavorir l’intercanvi d’experiències escolars.
  • dinamitzar la projecció del currículum escolar.
  • estimular i aprofundir en les competències comunicatives, socials i expressives que es treballen en totes les aules dels nostres centres educatius.
Mostra 2020

Aquest any organitzem la XXXIX edició!

Blog

Mostra Teatre

Espai on trobaràs articles referents a l’activitat teatral escolar.

Anima’t a publicar imatges i/o vídeos imatges i/o vídeos de les obres de teatre del teu centre!

Per a fer-ho, pots seguir aquests passos. Fes-ho amb la categoria Mostra de Teatre.

Per posar-vos en contacte amb la Mostra adreceu-vos a mostradeteatre@gmail.com

Xarxa

Mostra Teatre

Espai on trobaràs un mur, un fòrum i representants de teatre de les escoles.

Adreçat als centres participants d’educació infantil, primària i educació especial participants a la XXXIX Mostra de Teatre Reus-Baix Camp.