Mostra de Teatre

logo_principalActivitat educativa gestionada per la Comissió Organitzadora constituïda per professionals del CRP i docents dels centres educatius de la comarca, organitzada pel Centre de Recursos Pedagògics Baix Camp,  i subvencionada per la Diputació de Tarragona amb el suport d’altres entitats i institucions.

La participació a la Mostra de Teatre de Reus-Baix Camp està regulada pels Estatuts de la Mostra i per les Bases redactades en cada edició de la mateixa; aquestes s’aproven en Assemblea, convocada a meitats del primer trimestre de cada curs escolar. En aquesta estan convidats tots els representants de teatre dels centres d’educació infantil, primària i especial de la comarca del Baix Camp.

La Mostra mobilitza un gran nombre de centres educatius, alumnat i docents de tota la comarca del Baix Camp per tal:

  • d’afavorir l’intercanvi d’experiències escolars.
  • dinamitzar la projecció del currículum escolar.
  • estimular i aprofundir en les competències comunicatives, socials i expressives que es treballen en totes les aules dels nostres centres educatius.
Mostra 2021

Aquest any organitzem la XXXIX edició!

Donada la singularitat del context actual, cada centre pot representar, en directe virtual i també via streaming en un canal de youtube, una obra i aquesta ha de ser en català.

Les dates de la XXXIX Mostra de Teatre seran del 10 al 14 de maig de 2021, per als centres que vulguin fer les representacions en directe.

El termini d’inscripció serà de l’1 al 28 de febrer de 2021 . El dia 1 de febrer de 2021, a les 9h, s’obrirà el document compartit on escollir el dia i hora de participació.

INSCRIPCIONS

Per posar-vos en contacte amb la Mostra adreceu-vos a mostradeteatre@gmail.com