Maleta Va d’històries

Què és?

Projecte per fomentar la lectura i desenvolupar l’hàbit lector.

A qui s’adreça?
  • La maleta Va d’històries 1 s’adreça a alumnat del CM de l’educació primària de les escoles del Baix Camp.
  • La maleta Va d’històries 2 s’adreça a alumnat del CS de l’educació primària de les escoles del Baix Camp.
On s’emmarca?

Dins l’eix llegir per gust.

Què contenen les maletes?
Maleta Va d’històries 1 Bosses blaves
Maleta Va d’històries 1 – CM
Bosses verdes
Maleta Va d’històries 2 – CS

Cada maleta conté 31 bosses amb 2-3 llibres agrupats per temàtiques: misteri, bruixes, aventures, amistat…
Un inventari dels llibres
Les instruccions d’ús.
Una taula de control de préstec fotocopiable.

Què conté cada bossa?

Els llibres, agrupats per temàtiques i nivell (2 o 3).
Una fitxa amb els títols de llibres, autor, editorial, etc.
Una fitxa amb les orientacions perquè l’alumnat triï el llibre.

Metodologia de treball

El/la tutor/a del curs corresponent ha de recollir les bosses (agrupades en una maleta) al Servei LIC de Reus.
L’alumnat, un cop té la maleta al centre, ha de triar una bossa i, segons unes pautes, seleccionar i llegir un dels llibres que conté.
Un cop feta la lectura ha de fer constar qualsevol aspecte que vulgui destacar de la seva experiència lectora en una llibreta, full, etc.
Es recomana que la comparteixi amb la resta de companys/es de classe (cartellera, mural, valoració oral, etc).
El docent porta el control de quina bossa té cada alumne. Dins la maleta hi ha la taula per poder fer aquest control.
L’alumnat té 15 dies per fer la lectura.
El docent es responsabilitza de trobar dins l’horari un espai perquè l’alumnat comenti a la resta de companys/es algun aspecte del llibre que ha llegit, el recoman, etc i en fa el seguiment.

Durada del préstec

Centres 1 línia: 1 mes (l’alumnat pot llegir un o més llibres de bosses diferents i fer les recomanacions entre una bossa i l’altra).
Centres de 2 línies: 2 mesos (30 dies grup A fa la lectura i fa recomanacions al grup B, que triarà bosses i les tindrà els 30 dies següents per llegir).
Centres de 3 línies: 3 mesos (30 dies grup A fa la lectura i fa recomanacions al grup B, que triarà bosses i les tindrà els 30 dies següents per llegir. El grup B fa recomanacions al C, que triarà bosses i les tindrà els 30 últims dies per llegir).

Si es malmet o perd algun exemplar, el centre receptor l’haurà de reposar.

Contacte

Per sol·licitar el préstec contacteu amb l’Equip ELIC – Telèfon 977 31 27 04 – Extensió 3.