Maleta llengua oral a l’aula d’acollida

Què és?

Maleta amb materials per treballar la llengua oral a aula d’acollida.

A qui s’adreça?

Aquests materials s’adrecen tant a alumnat nouvingut de primària com de l’ESO i recullen diferents situacions comunicatives amb la finalitat de fomentar la interacció oral entre els alumnes a l’aula.

Què conté la maleta?
   

Maleta llengua oral a l’acollida d’acollida

  • Làmines i llibres d’imatges, que ajudaran a desenvolupar diverses activitats per practicar les habilitats comunicatives, els exponents lingüístics i les diferents funcions del llenguatge.
  • Jocs, que permeten treballar l’ús de la llengua oral amb els alumnes des d’un vessant lúdic i motivador.
Objectius de les activitats que es poden treballar

Millorar la competència comunicativa oral en llengua catalana de l’alumnat.
Treballar el llenguatge d’ús habitual en situacions comunicatives quotidianes.
Practicar diferents habilitats comunicatives.
Utilitzar els exponents lingüístics que l’alumne ja té i incorporar-ne de nous.

Durada del préstec

El centre pot demanar la maleta durant un mes.
Si es malmet o perd algun exemplar, el centre receptor l’haurà de reposar.

Contacte

Per sol·licitar el préstec contacteu amb l’Equip ELIC – Telèfon 977 31 27 04 – Extensió 3.