Maleta Ptolemeu, el cuinetes

Què és?

Projecte per fomentar la lectura i desenvolupar l’hàbit lector.

A qui s’adreça?

Alumnat de 5è de primària dels centres del Baix Camp.

On s’emmarca?

Dins l’eix llegir per gust.

Què conté la maleta?
 

Maleta Ptolemeu, el cuinetes

 
  • 27 exemplars numerats de Ptolemeu, el cuinetes.
  • Una còpia de la guia didàctica elaborada per l’Equip LIC.
  • Un full plastificat amb una taula numerada (fotocopiable) per controlar el préstec.
  • Un full plastificat de valoració de l’activitat.
Metodologia de treball

El docent ha de conduir un club de lectura i es pot ajudar de la guia didàctica adjunta. A l’aula es pot treballar tota la guia o bé seleccionar-ne aquelles activitats que es considerin oportunes.
El docent també porta el control de quin llibre té cada alumne per fer la lectura.

Durada del préstec

El centre pot demanar la maleta durant un mes.
Si es malmet o perd algun exemplar, el centre receptor l’haurà de reposar.

Contacte

Per sol·licitar el préstec contacteu amb l’Equip ELIC – Telèfon 977 31 27 04 – Extensió 3.