Els Plans educatius d’entorn són una proposta educativa que vol donar resposta a les múltiples necessitats de la nostra societat. Són instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves.

El curs 2017-18 tindrem Pla educatiu d’entorn a Pineda de Mar.

Més informació: http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/entorn_pee/