MALETA PEDAGÒGICA D’ALUMNAT NOUVINGUT (n.reg. 4)

La maleta pedagògica conté diferents jocs, material, llibres i quadernets com a mostra dels recursos possibles per ensenyar i provocar l’ús de la llengua catalana a l’alumnat nouvingut seleccionats per l’Assessora LIC (Llengua, interculturalitat i cohesió social)