RÚBRICA I VALORACIÓ

Tot i no ser una jornada competitiva, és molt important que l’alumne sàpiga quins ítems es valoraran i quins seran els punts que haurà de tenir en compte a l’hora de trobar la solució a cada repte. Cada centre rebrà les seves valoracions. Cadascun dels apartats puntuaran 5 punts, i seran:

Pensament computacional: Per valorar aquest apartat mirarem si el codi s’entén; si funciona; si està ben estructurat; si heu creat el codi des de zero o l’heu adaptat d’un altre projecte… Tot el que tingui relació amb els elements de programació.

Originalitat i qualitat de la solució: Valorarem si heu trobat una solució creativa al repte. També si la solució que doneu seria viable en la realitat o si heu anat un pas més enllà del repte.

Disseny i elements del projecte: En aquest punt es valorarà que s’hagi treballat en tots els elements audiovisuals del vostre projecte. Que hàgiu fet servir imatges i sons que quedin bé; la qualitat dels elements que hàgiu dissenyat o creat; o sigui, que el vostre projecte sigui “maco”!