CATEGORIA APPINVENTOR

Componentes CloudDB y VisorDeLista en MIT App Inventor – ProgramamosCrear aplicacions per a dispositius mòbils d’una manera fàcil i amb bons resultats és la filosofia d’AppInventor (https://appinventor.mit.edu/). Els creadors d’Scratch ens presenten aquesta gran eina perquè qualsevol persona es pugui crear les seves pròpies apps!

Si no es disposa de registre per a treballar amb l’AppInventor, es podrà treballar sense registrar-s’hi. (http://code.appinventor.mit.edu/)

Escull el teu nivell al menú desplegable de l’esquerra.