Expressió Oral – Propostes competencials 1 – Oriol Galícia

Primera sessió de formació sobre “Expressió oral” a càrrec d’Oriol Galícia Juli

Iniciem la sessió parlant de la importància de l’expressió oral. Cal treballar-la sistemàticament i s’ha d’arribar a un nivell d’assoliment similar a l que volem per la comprensió lectora o l’escriptura. Parlar o no parlar, aquesta és la qüestió.

Ens presentem entre nosaltres amb una dinàmica: cada persona escriu una curiositat personal en un tros de paper, els posem en una caixa i els anem agafant, amb la intenció d’endevinar qui és i fer parlar. Aquesta dinàmica ens remet a la idea de què per aconseguir que l’alumnat vulgui parlar cal proposar activitats significatives tals com preguntes èrsonals de quan eren petitis, parlar sobre les normes d’un joc que els agradi o un esport.

Una de les bases de fer parlar és aportar seguretat.

Fem una segona dinàmica, el post-it al front. El formador ens posa un post-it amb un nom d’un personatge que nosaltres no sabem, però que els altres veuen. Cada persona ha de fer preguntes per endevinar qui és, però només poden ser preguntes la resposta de les quals només pot ser si o no. aquest joc permet fer parlar a tothom, a concentrarse en les respostes per seguir preguntant, a enfocar bé les preguntes i formular-ne d’enllaçades. En aquest cas eren personatges però es pot fer amb animals, objectes, conceptes…

Passem a la segona part on se’ns presenta els “7 principis per treballar l’expressió oral” extrets d’un llibre de l’editorial Graó:

 1. Definir bé l’expressió oral: Els missatges orals s’han de formular segons la situació comunicativa. Fem la dinàmica “Sabem estar als llocs?” que és una activitat per treballar com ens presentarem si estem  a una discoteca, a un concert de rock, en una situació formal, en una classe amb nenes petits, davant d’una persona de la noblesa o rei/reina, davant d’un grup de sords o en un amor platònic. Veiem i comentem la importància de l’actitud corporal.
 2. Prioritzar l’oralitat formal i en públic: Per a l’adquisició dels usos formals que no es produeixen en la vida quotidiana de l’alumnat. Alguns exemples poden ser presentador de programa, de temes per iniciar la classe cada dia per torns, de presentar propostes…
 3. Ensenyar l’expressió oral a totes les edats: La tendència és a anar perdent temps per fer expressió oral conforme l’alumnat va creixent i justament és el contrari. Cal programar-la i seqüenciar-la. Per a poder fer-ho, tenim bateries de jocs des d’educació infantil a la universitat. Alguns exemples: la mascota, el protagonista del dia, lectura en veu alta, caixes enigmàtiques (objecte amagat que permet fer preguntes), Programa Enrola’t on es presenten situacions  comunicatives que ens recomana fer-ne una al mes com a mínim.
 4. Seqüenciació didàctica: Cal establir objectius de cada fase, avaluar el procés, no només l’exposició final. Cal guiar l’exposició des del principi, quines parts ha de tenir, sempre s’ha d’escriure abans, s’ha de preparar i assajar amb les paraules clau o mapes mentals que ajudin a recordar el que es vol dir perquè no es pot llegir, ordenar les idees en paràgrafs, utilitzar objectes que ens la puguin facilitar tals com un faristol o un bolígraf a les mans, cal treballar l’expressió corporal amb unes quantes sessions d’anàlisi i de pràctica de com fer-ho, preparar un bon inici per captar l’atenció; recomana que els gravem amb les eines que tinguem (ginys o mòbil) per fer la pràctica de millora, per veure com ho han fet i revisar. S’acaba amb una avaluació que habitualment és més complerta amb una rúbrica.
 5. Interrelacionar llenguatge oral amb llenguatge escrit, audiovisual i TIC: Ens recomana incloure activitats per  apotencair l’expressió oral abans d’escriure amb ginys i apps que podem trobar. Per exemple, fer servir un vídeo de la Pepa Pigg que l’alumnat ha de subtitular emulant la conversa com en un doblatge, per jugar amb l’entonació, la vocalització, el gest.
 6. Posar l’èmfasi en la planificació i en l’avaluació: Imprescindible planificar. Es poden trobar exemples de SD a internet.
 7. Crear contextos inversemblants i un clima d’atenció: Ens mostra unaproposta de nom “Tacirupeca Jaro” (Caperucita Roja) per treballar l’atenció en la lectura.

Per acabar la sessió, veiem exemples de jocs que destaquen per fomentar l’expressió oral:

 • Joc de la rotllana per a aconseguir sortir parlant apropiadament
 • Joc de les lletres magnètiques per fer la paraula més llarga possible en un minut per a agilitzar el pensament
 • Joc de llegir un text que conté lletres i números  per entrenar la lectura ràpida i eficaç
 • Story Cube per treballar de forma oral les històries amb una coherència
 • Fer petites representacions de teatre o diàlegs d’obres importants de la literatura universal, però amb estats d’ànim canviats.