Jornades de Patrimoni i Escola

Fil a l’agulla: Estratègies i experiències d’educació patrimonial col·laborativa

29 i 30 de setembre al mNACTEC

Organitza: Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

 

La tercera edició de la jornada es planteja com a consolidació d’aquest treball cooperatiu i presenta diverses novetats, moltes d’elles, fruit de l’avaluació de les persones participants:

Per poder enriquir el programa amb espais per a la reflexió, de pràctica i d’intercanvi, augmentem la durada de l’esdeveniment d’un dia a dos.
Com a fruit del treball col·laboratiu, presentem la feina feta per la Comunitat de Pràctica Patrimoni i Escola, composta per docents i persones educadores del patrimoni cultural.
Amb la intenció de què aquesta cooperació s’intensifiqui, oferim diversos espais de trobada per establir nous vincles entre els agents implicats.
Per fomentar la interacció entre les persones participants en la jornada, proposem formats i metodologies d’acció diferents.
Perquè tothom pugui exposar la feina feta a peu d’obra, hi haurà una zona amb pòsters amb experiències col·lectives.