Ja t’has inscrit a la Lliçó inaugural ???

“Imaginar de nou l’educació en un món canviant”

Al segle 21 dos grans canvis han posat en evidència la caducitat del model d’ensenyament transmissor. Un, per primera vegada tenim evidències científiques sobre com aprenem les persones, que mostren que la transmissió no genera aprenentatge de qualitat. I dos, internet ha transformat la manera com les persones accedim a la informació i al coneixement, i el canvi tecnològic exponencial transforma la nostra realitat cada dia. Per això, l’educació ha de desenvolupar competències per a un entorn canviant, que requereix adaptabilitat i rapidesa en l’aprenentatge, gestió de la informació, pensament crític, capacitat de comunicació i resolució de problemes. Per això, diu la UNESCO al seu nou informe Repensar l’educació, urgeix replantejar el propòsit de l’educació i l’organització de l’aprenentatge.

INSCRIPCIÓ

(Properament — En breu)

ignaugural

 

A càrrec de:

Eduard Vallory: President del Centre UNESCO de Catalunya, director d’Escola Nova 21. Analista social i expert en gestió del canvi, centrat en la millora de l’educació. Doctor en Ciències Polítiques i Socials (UPF), màster en Ciències Socials (University of Chicago) i llicenciat en Filosofia (UB) i en Periodisme (UPF). Ha estat director de la Barcelona Graduate School of Economics (2006-12), Visiting Scholar de la New York University, Research Fellow de la University of Cambridge i cap del Gabinet del Conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat (2000-03). Antic responsable escolta, ha publicat Educar en la política (2003) i World Scouting: Educating for Global Citizenship (Palgrave MacMillan, 2012).