ESC Guerau de Liost – English Day

On Tuesday 26th February, ESC Guerau de Liost celebrated the English Day 2019.

DAY ACTIVITIES

Morning:
9-10:30h Topic: English Speaking Countries. Durant el 1r i 2n trimestre els alumnes de cada nivell and buscat informació sobre els països de parla anglesa.
Presentació a la sala polivalent per part dels alumnes de 6è.
6è presenta un mapa interactiu dels països de parla anglesa, un representant de cada classe presenta la informació treballada a l’aula per a cada país.
1r: flags & colors
2n: climate
3r: typical dishes
4t: time zones
5è: English speaking countries, culture and traditions (video or presentation)
6è: create the map with all the information and prepare the presentation.

Infantil inaugura la sessió amb UNA DANSA P5
Totes les classes A presenten els 4 primers països.
Quan els A acabin de presentar, DANSA de P3
Totes les classes B presenten els 4 països restants.
DANSA INFANTIL P4
Infantil fa la cloenda de la sessió amb P4 GOOD BYE SONG.

11:00 – 12:30h – INSTITUT TIL.LER organitza jocs al pati d’infantil per P4-P5-1r i al pati de primària per 5è-6è.
4t representa role-plays d’un viatge a Londres. (2n, 3r i 4tB).

Afternoon:
15:00 – 16:30h – 2n i 3r miren una pel.lícula en anglès a les aules.
4tB Representa role-plays d’un viatge a Londres (per 1r, 4tA, 5è i 6è).