Poble gitano i èxit educatiu

Jornada formativa de sensibilització vers l’èxit educatiu de l’alumnat gitano adreçada al personal docent de primària i secundària dels centres educatius de Canovelles i dinamitzada per la FAGIC sota el marc del Pla Educatiu d’Entorn de Canovelles i del Grup de Treball Famílies gitanes- Escola i Entorn, en el qual participen tots els centres educatius del municipi i altres agents socials

la Jornada es va celebrar el dia 5 de setembre de 2016 a l’Auditori de Can Palots de Canovelles amb l’assistència de tot el professorat de primària i secundària del municipi.

La xerrada va constar de tres parts:

Bloc 1: Història del poble gitano
Bloc 2: Realitat actual dels gitanos de Canovelles
Bloc 3: Experiències d’èxit educatiu