Escolta activa pel retrobament – Proposta del SE del Segrià

Un grup de persones, totes elles del Servei Educatiu del Segrià, de l’EAP, de l’ELIC i del CRP estan treballant conjuntament des d’una perspectiva interdisciplinària per elaborar una proposta dirigida a Equips Directius, amb la intenció d’oferir una guia per tal de preparar la tornada dels equips docents després del que hem viscut aquests darrers mesos. També volen contribuir a gestionar la incertesa postcoronavirus, per a què totes i tots siguem capaços d’anticipar-nos a obstacles i problemes que poden afectar la vida dels centres escolars.

L’escolta activa és una acció i una actitud molt necessària a l’educació, imprescindible en aquests moments que estem vivint.

La proposta consta de tres recursos:

–    Un decàleg d’onze punts amb consideracions a tenir en compte per planificar la tornada. Té format d’infografia i hi ha enllaçats els altres dos recursos.

–    Un document que desenvolupa de forma més extensa cadascun dels punts del decàleg que apareixen a la infografia.

–   Un qüestionari per fer arribar al professorat i així comptar amb la seva veu en la preparació de la tornada. El presentem en format obert (word) per tal que cada centre el pugui adaptar en funció de les seves prioritats. Alhora també pot ser emprat com a guió de conversa.

Podeu accedir als tres recursos des de l’enllaç:

Escolta activa pel retrobament – Una proposta pel postconfinament