ESC Joan Solans – English Day

El dia 13 de març es va celebrar la Jornada English Day a l’ESC Joan Solans de Granollers.
Al llarg del matí els alumnes de primària es van repartir en grups i van jugar a diferents jocs de taula fent servir l’anglès com a llengua vehicular.
Els jocs es van adaptar al nivell dels alumnes, tot i que els grups es van fer internivells per tal de facilitar l’aprenentatge entre iguals.
Els alumnes dels cursos superiors han estat col·laborant en la realització dels diferents materials.
Sònia Rodríguez, professora d’anglès, va coordinar i organitzar les activitats de la jornada.