Escoles verdes

El Programa Escoles Verdes planteja tres grans objectius:

  • Ajudar els centres a incorporar els valors de l’educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l’entorn, etc.).
  • Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn.
  • Afavorir l’intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius.
  • El nombre de centres educatius adherits al Programa escoles verdes el curs 2015 / 2016 és de 640 (566 amb distintiu i 74 en formació).

Web del programa: Escoles verdes