Escoles Verdes al Vallès Oriental I

Educació per a la sostenibilitat. Seminari de coordinació d’equips de centre.

Descripció

Els seminaris de coordinació són una modalitat formativa per compartir i intercanviar projectes entre professorat de diferents centres i per fer el seguiment del procés de millora contínua de cada centre Tots els centres que formen part de la Xarxa d’escoles verdes han de participar en un seminari territorial d’equips de centre, atès que és l’eina bàsica per a la formació, dinamització i seguiment dels centres que participen en el programa.

L’Escola de Natura del Corredor s’encarrega de fer aquesta formació. L’Escola de Natura del Corredor és membre de la Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA); coordina, dinamitza i assessora les 61 Escoles Verdes de les comarques del Maresme i el Vallès Oriental mitjançant un contracte amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. La seva labor és la d’acompanyar les escoles que formen part del programa, coordinar tots els centres, organitzar els espais de trobada i oferir la possibilitat de formar el professorat.

Continguts

  • Desenvolupament i autoavaluació dels plans d’acció anuals.
  • Autoavaluació global, si escau, dels plans d’educació per a la sostenibilitat.

Objectius

  • Promoure l’aprenentatge a partir de l’intercanvi d’experiències i recursos dels centres.
  • Vertebrar les accions d’educació per a la sostenibilitat amb el desenvolupament curricular de les diferents etapes educatives i àrees de coneixement.
  • Reflexionar sobre les metodologies que afavoreixen l’assoliment de les competències bàsiques en l’àmbit de l’educació per a la sostenibilitat.
  • Avaluar el desenvolupament del pla d’acció de cada centre i els resultats assolits en l’àmbit de l’educació per a la sostenibilitat d’acord amb criteris i indicadors prèviament definits.

Destinataris

Adreçats a persones coordinadores (dos per centre mínim) d’escoles o instituts que formen part del Programa Escoles Verdes.