La transformació i el lideratge en relació amb l’educació

La Direcció general d’Innovació, Recerca i Cultura Digital  organitza  la conferència La transformació i el lideratge en relació amb l’educació, a càrrec del senyor Xavier Marcet. 

Aquesta conferència s’emmarca dins del cicle L’educació en temps d’incertesa, que ofereix Claustre Obert a la recerca educativa, a l’entorn i a la mirada internacional. La podreu seguir, a través del nodes de Claustre obert