Maleta FES festa!, Rituals, cultures i religions del món

Descripció

Fes festa! Rituals, cultures i religions del món és una publicació sobre les festes religioses. Consta de dos volums, un de destinat a l’alumnat d’educació secundària i un altre per al professorat. L’obra presenta la pluralitat religiosa i ofereix eines per viure responsablement i respectuosament en un entorn de diversitat religiosa, moral i cultural.

Disposem d’una maleta que consta de:

30 exemplars de la Publicació Fes festa! Rituals, cultures i religions del món destinada a joves per conèixer la diversitat religiosa a través de les festes.

1 Guia didàctica per al professorat (CS i ESO)

Fes festa! té com a objectiu introduir el jovent que cursa l’Educació Secundària Obligatòria o el Batxillerat al món de les festes religioses, amb finalitat de comprendre quina fe hi ha darrere de cada festa per poder convidar a viure la descoberta.


Disponibilitat Maleta Fes festa!

Disponible