Joc de bitlles de fusta

Descripció

Cada capsa conte 6 jocs de bitlles i 3 bitllots grans de fusta.

 

Tenim dues caixes en préstec al CRP


Disponibilitat Joc de bitlles (Rxxxxxxxx)

No disponible del 14 al 21 de juny de 2021_ Col·legi Santa Anna (2 caixes)