Llegir per GUST – Lectures adaptades – ESO

Descripció

Maleta de lectura amb materials diversos i 15 lectures adaptades per treballar la iniciació a la lectura en català de manera gradual amb noies i nois nouvinguts d’educació secundària obligatòria.

PDF del contingut de la maleta

maleta núm. 13

 


Disponibilitat Maleta ESO

Disponible