Estació Meteorològica

L’estació meteorològica digital Oregon Scientific permet anotar automàticament dades i fer prediccions del temps. Disposa d’instruccions de muntatge i programari específic.

El material d’aquesta maleta serveix per mesurar i registrar regularment diverses  variables meteorològiques. Aquestes dades s’utilitzen tant per a l’elaboració de prediccions meteorològiques a partir de models numèrics com per a estudis climàtics.

Material de la maleta:

  • Sowfare d’instal·lació
  • pantalla
  • anemòmetre
  • penell
  • font d’energia i un connector