Quadern d’avaluació 50: L’avaluació de 6è de primària 2021

Els resultats de l’avaluació de sisè d’educació primària des del 2013 fins al 2019 s’han caracteritzat per una estabilitat de les puntuacions globals i de les seves dimensions. Al 2021, que ha tingut la interrupció de l’activitat presencial en els resultats d’aprenentatge de les competències bàsiques de l’alumnat. però, s’hi han evidenciat alguns resultats que ens haurien de fer parar atenció en algunes competències i en els nous perfils d’alumnat, els quals podrien haver canviat de dinàmica a causa de la interrupció de l’activitat lectiva presencial esmentada anteriorment.

Podeu trobar el document al següent enllaç.