Proves cangur de matemàtiques

Convocatòria de la prova Cangur-2021 : 18 de març. Els centres que portin els fulls de resposta al CRP del Segrià ho han de fer el mateix dijous 18 (fins les 18h) o el divendres 19 (fins les 16 h)

Centres del Segrià participants:

Escola Parc del Saladar, Escola Teresa Bergadà,
Institut d’Alpicat, IES Ramón J. Sender (Fraga),
Escola Països Catalans, Episcopal-Mare de Déu de l’Acadèmia,
Institut Torrevicens, Maristes Montserrat,
Arabell, Jesuïtes Lleida – Col·legi Claver Raimat,
Lestonnac-l’Ensenyança, Institut Ronda,
El Carme, FEDAC-Lleida,
Institut Joan Oró, Escola Joan Maragall,
Institut Samuel Gili i Gaya, Institut Manuel de Montsuar,
Santa Anna, Institut La Mitjana,
Sagrada Família, Escola Camps Elisis,
Mater Salvatoris, Escola Pràctiques II.

Es convoca la prova Cangur 2021 per al dia 18 de març de 2021, la data fixada internacionalment, el tercer dijous de març. Cada centre podrà fer la seva pròpia organització i l’horari serà flexible durant tot el dia 18 de març.
Per a tots els nivells escolars des de cinquè de primària a la secundària postobligatòria la prova Cangur 2021 es desenvoluparà en el propi centre, amb l’organització que cada centre consideri oportuna.
La incertesa sobre les condicions en què els diferents centres participants podran desenvolupar la prova Cangur obliguen a  alguns canvis en l’organització i la gestió de la prova. Única i exclusivament pensant en la possibilitat que el dia 18 de març algun centre no pugui realitzar la prova per a tot el conjunt d’alumnes, paral·lelament a la realització de la prova cada centre podrà decidir quina de les dues opcions següents s’adiu més a la manera com hagin pogut desenvolupar el Cangur 2021 en cada grup d’alumnes:

  • Incorporar els resultats a la base de  dades del Cangur 2021
  • Avaluar-la internament, com una activitat de classe.  L’organització en aquest cas, per als grups afectats, serà del tot pròpia del centre i l’activitat es podrà fer el dia 18 o més tard. En aquest cas no quedarà enregistrada a la base de dades oficial del Cangur cap dada sobre resultats de la seva participació.

Des de la comissió Cangur volem insistir en el fet que aquesta segona opció s’hauria de considerar com una  situació excepcional, atenent el fet que la idea de la prova Cangur és la participació en una activitat divulgatiuva de les matemàtiques que se celebra el mateix dia en molts països del món, i del fet que la resolució de problemes n’és un element crucial.

Recordem què diuen els estatuts de l’associació internacional Le Kangourou sans frontières:

L’association a pour but de promouvoir la diffusion de la culture mathématique de base par tous les moyens et, en particulier, par l’organisation d’un jeu-concours annuel ayant lieu le même jour dans tous les pays concernés et dont l’objectif est de stimuler et de motiver la grande majorité des élèves….
(L’associació té com a finalitat la promoció de la cultura matemàtica bàsica per tots els mitjans i, en particular, per l’organització d’un joc-concurs anual que se celebrarà el mateix dia en tots els països participants; l’objectiu d’aquesta activitat és estimular i motivar la gran majoria d’alumnes.)

Més informació a www.cangur.org