Publicats els documents d’estratègia digital de centre -Actualitzats

L’estratègia digital de centre (EDC) defineix i concreta les línies d’actuació d’un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

 


Aquest document ofereix a mestres i altres professionals implicats en l’educació dels infants un seguit de propostes variades, en suports diversos, que requereixen diferents tipus d’agrupaments i d’organització i amb unes característiques comunes: faciliten l’expressió i la col·laboració, donen resposta a la necessitat d’exploració i de joc i permeten el contrast d’opinions.

L’ús de les tecnologies digitals a l’educació infantil pdf icon [2,37 MB ]


Lloc web de suport per a l’elaboració de l’EDC

Aquest lloc web acompanya als centres en el disseny, la redacció, la implementació i l’avaluació de la seva Estratègia Digital de Centre (EDC). És un lloc web en constant actualització on s’afegeixen recursos que poden ser útils per a la seva elaboració.