Formació coeducació i igualtat de gènere

Una de les línies estratègiques de la formació del Departament d’Educació té la finalitat d’impulsar el desenvolupament professional del professorat en l’àmbit de la perspectiva de gènere, afavorint una educació sense estereotips sexistes ni discriminacions, relacionades amb el gènere o amb l’orientació afectiva-sexual, així com una orientació acadèmica i professional no sexista.

Amb la voluntat de contribuir amb aquesta línia, en el marc del Projecte de lectura ambDdeDona-coeDuca’t del CRP del Segrià, hem organitzat aquesta activitat:

Inscripció 6094501609 – Espais lliures de violència: paper clau de les interaccions.
Del 6/10/2021 al 20/10/2021 (5 hores – 2 sessions) de 17:30h a 19h

Així mateix us recomanem un parell d’activitats de formació dels Serveis Territorials del Programa Coeduca’t:

Inscripció 6003510509: Coeduca’t amb el currículum.

Inscripció 600433012 – Les violències masclistes als centres educatius, per directors/es i referents de coeducació.