Ara i adés

Material per a l’aprenentatge del català adreçat a l’alumnat nouvingut d’aula d’acollida. Cal tenir molt en compte que la competència lingüística en els alumnes d’aula d’acollida és molt limitada (nivell A1 i A2 del MECR).
L’objectiu del material és facilitar l’aprenentatge de la gramàtica a l’alumnat nouvingut, partint de l’enfocament que les llengües, tot i ser diferents, són sempre instruments de comunicació que tenen elements comuns i apliquen estratègies semblants. Per tant, es poden aprofitar aquestes coincidències per resoldre les dificultats d’aprenentatge relacionades amb les estructures diferenciades entre les llengües que coneix l’alumnat i la que està adquirint, en aquest cas el català.  Accediu a les orientacions per al professorat en aquest enllaç, al recurs per l’alumnat en aquest enllaç i als vídeos d’acompanyament aquí