Guies per atendre l’alumnat amb trastorns que condicionen l’aprenentatge

Aquesta col·lecció de guies del Departament d’Educació té per objectiu ajudar en la detecció d’alumnes amb característiques específiques i poder atendre les seves necessitats. La col·lecció s’emmarca dins del Pla de millora de l’educació, i el treball a favor de l’èxit escolar.