Adolescència i salut mental, trenquem estigmes

Els experts adverteixen que una de les seqüeles més greus que ens deixarà la Covid serà l’increment dels problemes de salut mental, i els joves i adolescents són clarament un dels col·lectius de més risc. En aquest cicle parlarem d’aquestes seqüeles, però també de les estratègies resilients que molts joves han desenvolupat davant d’una experiència tan difícil. Són les dues cares de la mateixa moneda. En definitiva, un cicle de conferències que pretén sensibilitzar i formar de la manera més equilibrada possible en relació a l’estigma per raons de salut mental.

PRIMERA CONFERÈNCIA (05/10/2021): Salut mental i adolescències avui, a càrrec de Jaume Funes

Psicòleg, educador, periodista. Bona part de la seva vida professional ha transcorregut dedicada al món dels adolescents i joves i a les seves dificultats socials. Al món de l’educació ha estat implicat en la renovació pedagògica, les escoles de la pedagogia activa, els centres de secundaria, els equips d’assessorament psicopedagògic i la posada en marxa de propostes locals per a l’acompanyament de les transicions. Entre el 2004 i el 2007 ha estat Adjunt del Síndic de Greuges per a la Defensa dels Drets dels Infants, així com Secretari de Famílies. Finalment, destacar que sempre ha dedicat una part del seu temps a la docència a diferents universitats, la supervisió, l’orientació, l’assessorament i la recerca.

En aquesta primera conferència, a més d’ajudar-nos a entendre el món interior dels adolescents, s’incidirà en entendre la salut mental més enllà de la malaltia biològica i evitar reproduir simplificacions i estereotips.

Enllaç per seguir la videoconferència (Youtube)

Enllaç al Moodle del cicle (Odissea)

 

SEGONA CONFERÈNCIA (19/10/2021): Salut mental, joves i pandèmia, a càrrec de la Dra. Montserrat Esquerda

La Doctora Montserrat Esquerda és llicenciada en Medicina per la UdL, doctora en Medicina per la UAB, especialista en Pediatria, Hospital MaternoInfantil Vall d’Hebron-UAB, i llicenciada en Psicologia per la UNED, Màster en Bioètica. Compagina la Direcció General de l’Institut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon Llull amb la tasca assistencial com a pediatra a Sant Joan de Déu Terres de Lleida, i presideix la Comissió de Deontologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. El juny de 2021 va ingressar a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya com a acadèmica corresponent de la 4a secció de Medicina Social.

Segons la Doctora Esquerda, la Bioètica neix justament per ajudar a gestionar la complexitat. La Bioètica pot anar al costat de la Medicina i les persones ateses, facilitant espais per ajudar a parar i pensar. I parar i pensar és imprescindible en un món no tan sols complex, sinó també accelerat i incert, on caldrà respondre noves preguntes que requeriran noves respostes i també velles preguntes que en els nous temps requeriran respostes diferents. En relació als joves i la situació de pandèmia, pensa que no hem de parlar tan sols de seqüeles, perquè pot haver-hi molts joves que han desenvolupat estratèges resilients, és a dir, les dificultats i vivències traumàtiques poden tenir un cost i seqüeles en salut mental, però poden generar estratègies resilients. Seqüeles i resiliència són, en aquest sentit, les dues cares de la mateixa moneda.

Enllaç per seguir la videoconferència (Youtube)

Enllaç al Moodle del cicle (Odissea)

 

TERCERA CONFERÈNCIA (26/10/2021): El treball de la salut mental en l’àmbit educatiu, a càrrec de Gemma Cantoni

La Gemma Cantoni és educadora, professional de l’àmbit de l’orientació educativa i formadora del Departament d’Educació, actualment al Consorci d’Educació de Barcelona. Membre https://obertament.org/ca i formadora principal del projecte de lluita contra l’estigma de la salut mental a l’àmbit educatiu What’s up! Com vas de salut mental? des dels seus inicis. Aquest projecte va començar amb professorat i centres educatius de tota Catalunya, i n’ha elaborat part del contingut didàctic, fins a arribar a l’any 2020, quan va poder començar a consolidar l’estratègia 360 formant també a famílies i espais de lleure educatiu.

En aquesta conferència intentarem trencar l’estigma al voltant de la salut mental, tot capacitant docents i orientadors per traslladar aquesta visió sense prejudicis a l’aula. Com a objectius més específics ens plantegem consolidar una visió positiva sobre salut mental, promoure l’interès i la implicació del professorat envers la salut mental i donar eines pràctiques per poder trencar a les aules l’estigma en salut mental.

Enllaç per seguir la videoconferència (youtube)

Enllaç al Moodle del cicle (Odissea)