La propera edició de Robolot es celebrarà els dies 11 i 12 de maig.

Olot acollirà durant els dies 11 i 12 de maig la 18a edició d’un esdeveniment que està en vies de convertir-se en quelcom tan típic com els volcans, el bon menjar i els paisatges fabulosos que han estat motiu de reproducció per infinitat de pintors.

A l’actual context educatiu, on es treballa l’educació de forma més competencial i creativa, la dilatada experiència de ROBOLOT adquireix un gran interès com a exemple de bona pràctica educativa en línia amb l’escola del segle XXI.
El 2017 va ser un any clau, ja que Robolot Team, entitat sense ànim de lucre organitzadora de l’esdeveniment, va culminar l’abast del projecte, que permet participar a totes les franges d’edat del sistema educatiu, des de l’educació infantil fins als universitaris, passant per totes les etapes d’educació primària, secundària obligatòria, batxillerat i formació professional.