Concurs de Dibuixos Matemàtics – ABEAM

En què consisteix?

Amb l’objectiu de fomentar la creativitat matemàtica i el gust per a ella, com també potenciar el desenvolupament de les competències matemàtiques en els més petits de les nostres aules, ABEAM convoca el seu 7è Concurs de Dibuixos Matemàtics, adreçat als alumnes d’Educació Infantil i Educació Primària, activitat que culmina entorn el Dia Escolar de les Matemàtiques. La participació de l’alumnat va lligada a la inscripció del centre on estan escolaritzats, tràmit que va a càrrec d’un docent del centre en qüestió i cada alumne/a participant ha de realitzar una obra matemàtica a nivell individual.

Com bé ens ajuden a definir els nostres experimentats companys del concurs de Fotografia Matemàtica d’ABEAM, un dibuix serà un dibuix matemàtic si hi ha intenció per part de l’artista que així sigui. De les obres artístiques que facin els alumnes, doncs, serà tan important el contingut matemàtic que es pot veure directament en elles, com també el joc matemàtic que es faci a través de les mateixes i, per tant, la competència de l’artista en trobar, entendre i explicar la matemàtica que vol transmetre a través de la seva obra. Per això, en les obres que facin els nostres petits artistes, aquesta intenció matemàtica ha de quedar clarament reflectida, tant en la representació com en el títol de l’obra, el qual ha de fer al·lusió, d’alguna manera, a la matemàtica que a l’obra s’hi exposa.

Alhora, es vol emfatitzar que les obres que creï l’alumnat, puguin ser un recurs més per als docents a l’aula de matemàtiques, de manera que no quedin tan sols en un sol dibuix de participació en un concurs de matemàtiques, sinó que esdevinguin un material d’ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques del dia a dia a les aules, fent així clarament partícip a l’alumnat del seu propi procés d’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques.

Més informació

Per a més informació, podeu adreçar-vos mitjançant un correu a Joana Villalonga (joeneta@gmail.com).

Observacions importants

Tot el material generat pel Concurs de Dibuixos Matemàtics quedarà en poder d’ABEAM.
La utilització didàctica no comercial que pugui fer ABEAM d’aquest material serà lliure sempre i quan s’indiqui el títol i l’autoria de les obres. Entre aquesta utilització, destaquen les següents:

  • Les obres finalistes seran publicades al web d’ABEAM
  • Una selecció de les obres rebudes formaran part de l’exposició permanent de Dibuixos Matemàtics que es trobarà en el Museu de Matemàtiques de Catalunya (mmaca)
  • Les obres rebudes podran ser utilitzades per generar el butlletí ABEAMFamílies alhora que ser el motiu de les explicacions que presenta la secció permanent del mateix butlletí, Imatges Matemàtiques

Degut a l’edat de l’alumnat pel qual es convoca el concurs, demanem i agrairem als centres que informin degudament d’aquestes condicions a les famílies dels alumnes participants.

 

7a edició – curs 2018-2019

Canals de contacte i difusió:

e-mail Grup Dibuixos ABEAM: concursdibuixosabeam@gmail.com
tuitter Grup Dibuixos ABEAM: @DibuixosABEAM
hashtag de la 7a edició de l’activitat: #7dibuixosABEAM
web: http://abeam.feemcat.org/course/view.php?id=25

Les bases de la 7a edició del Concurs de Dibuixos Matemàtics d’ABEAM ja estan publicades!

LLegiu-les detingudament, porteu la iniciativa a l’aula i, sobretot, aprofiteu-la per treballar les matemàtiques a l’aula des d’una vessant artística i competencial.

DESTAQUEM: 4 categories de participació:

Categoria A: Educació Infantil
Categoria B: 1r i 2n d’Educacio Primària
Categoria C: 3r i 4t d’Educacio Primària
Categoria D: 5è i 6è d’Educacio Primària

A més, en cadascuna de les categories es reservarà una menció especial per a l’alumnat amb necessitats educatives especials dictaminades que afectin directament les seves capacitats matemàtica o d’expressió artística.