Zones escolars rurals

ZER EL JONC

Sant Isidre, 14
25613 CAMARASA
Tel. 973 42 01 58
Correu electrònic: c5008081@xtec.cat
Web: http://blocs.xtec.cat/eljonc/

Escola Dos Rius
Sant Isidre, 14
25613 CAMARASA
Tel. 973 42 01 58
Correu electrònic: c5001229@xtec.cat
Web: http://blocs.xtec.cat/ceipdecamarasa/

Escola La Ràpita
Carrer Joaquim Lluch Rovira,1
25617 LA RÀPITA (Vallfogona de Balaguer)
Tel. 973 44 50 18
Correu electrònic: c5008935@xtec.cat
Web: http://blocs.xtec.cat/ceiplarapita/

Escola Joan Ros Porta
Carrer Empit del vall, 10
25139 MENÀRGUENS
Tel. 973 18 10 42
Correu electrònic: c5003135@xtec.cat
Web: http://blocs.xtec.cat/ceipjoanrosporta/

ZER ESPERNELLAC

Carrer Major, 35
25334 CASTELLSERÀ
Tel. 973 61 03 43
Correu electrònic: c5008066@xtec.cat
Web: http://agora.xtec.cat/zerespernallac/

Escola El Terrall
Carrer Major, 35
25334 CASTELLSERÀ
Tel. 973 61 03 43
Correu electrònic: c5001281@xtec.cat
Web: http://agora.xtec.cat/zerespernallac/categoria/escola-castellsera/

Escola Sant Bartomeu
Carrer Domènec Cardenal, 1
25336 BELLMUNT D’URGELL
Tel. 973 61 06 03
Correu electrònic: c5001001@xtec.cat
Web: http://agora.xtec.cat/zerespernallac/categoria/escola-bellmunt/

Escola Ramon Gombal
Plaça del Roser s/n
25335 PENELLES
Tel. 973 61 05 75
Correu electrònic: c5003551@xtec.cat
Web: http://agora.xtec.cat/zerespernallac/categoria/escola-penelles/

ZER EL MONTSEC

Carrer Nou s/n
25612 LES AVELLANES
Tel. 973 45 42 02
Correu electrònic: c5007840@xtec.cat
Web: http://agora.xtec.cat/zer-montsec/

Escola de Les Avellanes
Carrer Nou s/n
25612 LES AVELLANES
Tel. 973 45 42 02
Correu electrònic: c5000699@xtec.cat
Web: http://blocs.xtec.cat/avellanes/

Escola Andreu Farran
Carrer Cabezas, s/n
25691 ÀGER
Tel. 973 45 50 91
Correu electrònic: c5000031@xtec.cat
Web: http://ampa-andreufarran.blogspot.com.es/

Escola L’Espígol
Carrer Escoles, 1
25614 GERB
Tel. 973 45 00 82
Correu electrònic: c5003470@xtec.cat
Web: http://blocs.xtec.cat/ceipespigol/

Escola Leandre Cristòfol
Carrer Germà Peralba, s/n
25691 OS DE BALAGUER
Tel. 973 43 80 61
Correu electrònic: c5003482@xtec.cat
Web: http://leandrecristofol.blogspot.com.es/

Escola de Tartareu
Carrer Sols de Vila, s/n
25611 TARTAREU
Tel. 973 45 41 91
Correu electrònic: c5000717@xtec.cat
Web: http://blocs.xtec.cat/ceiptartareu/

ZER EL ROMANÍ

Avinguda Generalitat, 21
25616 MONTGAI
Tel. 973 43 01 31
Correu electrònic: c5008078@xtec.cat
Web: http://agora.xtec.cat/zerelromani/

Escola La Colomina
Avinguda Generalitat, 21
25616 MONTGAI
Tel. 973 43 01 31
Correu electrònic: c5003241@xtec.cat
Web: http://agora.xtec.cat/zerelromani/categoria/montgai/

Escola Sol Naixent
Carrer Carretera, s/n
25737 CUBELLS
Tel. 973 45 91 80
Correu electrònic: c5001436@xtec.cat
Web: http://agora.xtec.cat/zerelromani/categoria/cubells/

Escola Mare de Déu de Guardiola
Carrer Mare de Déu de la Guardiola, 23-25
25617 LA SENTIU
Tel. 973 42 41 00
Correu electrònic: c5003470@xtec.cat
Web: http://agora.xtec.cat/zerelromani/categoria/la-sentiu/

Escola Mare de Déu del Puig de Meià
Carrer Raval, s/n
25735 VILANOVA DE MEIÀ
Tel. 973 41 50 84
Correu electrònic: c5005053@xtec.cat
Web: http://agora.xtec.cat/zerelromani/categoria/vilanova/

ZER SERRA LLARGA

Carrer Carretera de Balaguer, s/n
25130 ALGERRI
Tel. 973 42 61 11
Correu electrònic: c5007906@xtec.cat
Web: http://agora.xtec.cat/zerserrallarga/

Escola Sant Blai
Carrer Carretera de Balaguer, s/n
25130 ALGERRI
Tel. 973 42 61 11
Correu electrònic: c5000286@xtec.cat
Web: http://agora.xtec.cat/zerserrallarga/categoria/escola-algerri/

Escola Santa Maria
Plaça Sant Antoni, s/n
25136 CASTELLÓ DE FARFANYA
Tel. 973 42 81 00
Correu electrònic: c5001278@xtec.cat
Web: http://agora.xtec.cat/zerserrallarga/categoria/esc-castello/

Escola Sant Sebastià
Carrer Professor Gimeno, 1
25122 IVARS DE NOGUERA
Tel. 973 76 11 33
Correu electrònic: c5001795@xtec.cat
Web: http://agora.xtec.cat/zerserrallarga/categoria/escola-ivars/