Publicats els documents “Avaluar és aprendre” i Orientacions per a l’avaluació de la competència digital

Ja s’ha publicat el document “Avaluar és aprendre”. Aquest document ha estat realitzat per la Neus Sanmartí, professora emèrita de la UAB, i el Departament d’Educació. És una revisió i actualització del que es va publicar ara fa deu anys amb el títol “Avaluar per aprendre” i que ha estat un dels grans referents en la tasca de la Xarxa Cb durant els últims cursos. Aquest és el vídeo de presentació del document.

En el marc de l’eix 1 del Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), s’inscriu l’assoliment de la competència digital de l’alumnat (d’ara endavant, CDA), en concret en l’objectiu específic 1: Proporcionar orientacions metodològiques i d’avaluació que permetin establir un seguiment sobre l’assoliment de la competència digital al llarg dels nivells de totes les etapes educatives. Aquest objectiu recull la línia d’actuació 1.2: Publicació d’orientacions per a l’avaluació transversal dels àmbits de l’assoliment de la competència digital per a cada nivell de totes les etapes educatives.

Dins del Seminari de XTCD es va donar a conéixer el passat dilluns 26 d’octubre un nou document que porta per títol Orientacions per a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat a l’ESO i del que trobareu un video de presentació tot seguit

Podeu consultar el document amb exemples i les rúbriques corresponents aquí.

En elaboració es troben actualment les Orientacions per a Primària que  seguirà una estructura molt semblant.