Conferència UNESCO sobre l’educació

La UNESCO anima a participar a la Conferència internacional de la UNESCO sobre l’educació a escala mundial amb un paquet de seminaris en línia vinculats a l’educació per al desenvolupament sostenible.

La pandèmia de COVID-19 ha tingut grans conseqüències en la vida humana en tot el món. Aquest canvi representa una oportunitat històrica per repensar les nostres societats i emprendre nous camins.

La Sra. Stefani Giannini, Subdirecotra General d’Educació del a UNESCO, ha fet una crida als diferents governs per “reconstruir millor”,  així com per transformar l’educació i poder fer front a la urgència climàtica gràcies a l’Educació per al Desenvolupament Sostenible i la Agenda 2030.

El full de ruta per la EDS 2020-2030 es presentarà oficialment durant la Conferencia Internacional de la UNESCO sobre EDS  que tindrà lloc entre el 17 i 19 de març de 2021.

Amb els objectius de compartir les reflexions claus de la pandèmia sobre el redisseny d’un sistema més sostenible i just, més enllà de la COVID-19 i poder discutir maneres d’aprofitar el poder transformador de l’EDS a partir de les reflexions i donar suport a la implementació del marc ESD per al 2030 en la propera dècada podeu participar en els següents futurs seminaris:

N° 1: El gran debate: La EDS y el mundo después del COVID-19
N° 2: La EDS en los entornos remotos y digitales: las experiencias adquiridas durante la pandemia de COVID-19
N° 3: Los jóvenes, la EDS y la resiliencia: empoderar y movilizar a los jóvenes durante la crisis
Nº4: EDS y salud mundial: interrelación de la salud de las personas y el planeta 
N° 5: La EDS y la urgencia climática: “invertir la tendencia con respecto al cambio climático”
N° 6: La EDS y el modo de vida: repensar el consumo y la producción
N° 7: La estrategia de EDS de aquí a 2030 y la conferencia de Berlín: “Es hora de actuar – ahora o nunca”

Trobareu més informació detallada en el següent enllaç.