Sisè Vídeo Tastet en Temps de pandèmia

Videoconferència a càrrec de l’Enric Queralt, assessor i formador que ha col·laborat amb el Departament d’Educació en programes d’innovació com ara l’ILEC, araEScric i, recentment, Tenim la paraula. La videoconferència està orientada a reflexionar sobre la necessitat de tenir present el model d’oralitat que transmetem al nostre alumnat a través dels mitjans telemàtics i els condicionants que intervenen en aquest procés.

Objectius

  • Reflexionar sobre la necessitat de ser conscients del model de llengua oral que transmetem a l’alumnat quan fem servir mitjans telemàtics.
  • Conèixer estratègies de gestió de la conversa aplicables a la teleeducació.
  • Reflexionar sobre qüestions relatives a la comunicació oral com ara l’atenció i les formes no verbals de suport a la comunicació i altres a les pantalles.

Accés a l’enregistrament
Accés a la presentació