Prova d’avaluació de quart d’ESO 2020

Enguany hi ha canvis significatius en el procés de les proves d’avaluació de competències bàsiques. La novetat més important és la incorporació d’una plataforma web en línia per a la correcció i aquest canvi afecta en alguna mesura al procediment de tots els actors implicats, aplicadors, correctors i a la tasca de la mateixa comissió. Com a resum:

La prova s’aplicarà el dimecres, dia 12 de febrer, i el dijous, dia 13 de febrer de 2020.
L’horari de les proves serà el següent:

Dimecres, 12 de febrer

 • 09.00 – 10.15 h   Llengua estrangera
 • 10.15 – 11.15 h   Matemàtiques
 • 11.15 – 11.45 h   Descans
 • 11.45 – 12.45 h   Llengua catalana

Dijous, 13 de febrer

 • 09.00 – 10.15 h  Àmbit cientificotecnològic
 • 10.15 – 11.15 h  Llengua castellana

NOVETATS APLICADORS

 • Canvi en el format de les etiquetes. Etiquetes nominals.
 • Només un full DIN A3 que conté la part oberta i tancada de les respostes.
 • Només un sobre per grup i competència on els aplicadors introduiran els fulls de resposta DIN A3 de correcció externa convenientment desplegats.
 • Informació en línia per a aplicadors: http://consaval.cat/aplicadors

NOVETATS CORRECTORS

 • Corregiran mitjançant una plataforma web amb eines d’ajuda.
 • Per tant no han de recollir ni retornar els fulls de resposta a la seu de la comissió.
 • Informació en línia per a correctors: http://consaval.cat/correctors

Més informació:
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu