Jornada de presentació del projecte Competències de pensament científic a l’ESO

Jornada de presentació del projecte Competències de pensament científic a l’ESO. Ciències 12-15

Jornada que te com a objectiu promoure un canvi metodològic a les aules que faci més atractives les ciències als alumnes i els proporcioni els coneixements científics per poder actuar com a ciutadans crítics i capaços de valorar el coneixement cientificotecnològic i prendre decisions argumentades.

Més informació