Detecció de necesssitats de Formació Curs 2019-2020

Iniciem el procés de detecció de necessitats formatives de la zona que conformaran el Pla de Formació de Zona del Garraf 2019 – 2020.

Accés als formularis de sol·lcitud d’activitats formatives 

Data límit per enviar aquests qüestionaris: 30 de maig de 2019.

Dins el mateix apartat de FORMACIÓ trobareu més informació sobre les diferents modalitats i formats i el calendari previst.