Aurora: un nou concepte de navegació per la www

Aurora, un projecte de Concept Series auspiciat per Mozilla que trenca amb el model tradicional de navegador i presenta una àmplia sèrie d’avantatges que series molt útils en casos de mobilitat, PDI i, per descomptat, mitjançant un ordinador portàtil o de sobretaula.

En aquest vídeo, editat per VilawebTV disposeu d’una mostra de les principals potencialitats d’aquest projecte.