El book tràiler

Un book tràiler és un producte audiovisual, que té una durada d’entre 1 i 2 minuts, a través del qual es promociona un llibre, estigui publicat o encara sigui inèdit. L’objectiu és crear expectatives i despertar la curiositat del lector,

Els book tràiler, tal i com passa amb els trailers de les pel·lícules, són utilitzats per les editorials com a estratègies publicitàries.

El book tràiler és un recurs molt interessant, no només pel foment de la lectura, si no per desenvolupar altres competències a l’aula perquè

  • facilita el desenvolupament de la comprensió lectora,
  • fomenta la creativitat,
  • promou el treball en equip (alumnes, docents, família, entorn),
  • permet el desenvolupament d’habilitats digitals,
  • fomenta la lectura del lector del segle XXI.

Exemples