Bancs de recursos

Selecció de bans d’imatges, de música i de sons lliures de drets o amb unes mínimes restriccions.

Les imatges i els sons us poden ser útils per a l’elaboració dels objectes audiovisuals que elaboreu.

1. Bancs d’imatges

2. Bancs de música

3. Bancs de sons