Rúbrica per a l’autoavaluació i millora dels projectes d’APS

rubricaApS

La Fundació Jaume Bofill , seguint amb la seva tasca de promoció i divulgació de l’Aprenentatge Servei ha publicat aquesta guia elaborada pel Grup de Recerca en Educació Moral.

El GREM és un grup de treball de la Universitat de Barcelona que centra la seva recerca en l’àmbit de la fonamentació ètica, pedagògica i psicosocial de l’educació moral, amb la voluntat d’incidir en l’optimització dels àmbits educatius formals (escolars) i informals (no escolars) en relació a l’educació en valors.

L’objectiu de la “Rúbrica per a l’autoavaluació i millora dels projectes d’APS” és facilitar la reflexió, l’anàlisi i la millora dels projectes d’aprenentatge servei. Aquest  instrument d’avaluació ha de permetre:

  • identificar els punts forts i febles de l’activitat,
  • facilitar el debat pedagògic,
  • optimitzar activitats,
  • mostrar possibilitats,
  • animar a implementar noves accions.

La rúbrica que es presenta té dues dimensions: els dinamismes i els nivells.

Els dinamismes són elements pedagògics que, organitzats d’acord amb finalitats, donen forma global a les experiències d’aprenentatge servei. En el cas de l’aprenentatge servei, es distingeixen almenys dotze dinamismes, que en la pàgina següent definim breument.

Els nivells manifesten el grau de desenvolupament pedagògic de cadascun dels dinamismes. Hem establert quatre nivells: el primer descriu la presència ocasional i no organitzada del dinamisme i el quart apunta cap a la màxima implicació dels participants i l’obertura a nous implicats. Cada nivell el considerem pedagògicament superior al precedent, encara que no totes les experiències han d’assolir en cada dinamisme el màxim nivell.

| Descarregueu la publicació |

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>