Lego Wedo 2.0

Els objectius principals de les capses Lego Wedo 2.0 són introduir l’alumnat i el professorat d’ensenyament primari i  secundari en els conceptes bàsics de:

  • Investigar, crear models i dissenyar solucions.
  • Involucrar a l’alumnat en les ciències, al convertir-les en una cosa real i rellevant.
  • Generar habilitats bàsiques de programació, pensament crític i resolució de problemes.
  • Impulsar habilitats de col·laboració i presentació.
  • Millorar l’ús de la tecnologia instrumental promovent l’empoderament de les dones.

La robòtica educativa també vol fomentar l’interès i crear vocacions dels alumnes per les disciplines cientifico-tècniques, i crear una xarxa d’intercanvi de coneixement i col·laboració permanent entre professional investigador i docents en actiu.

Guies d’usuari i tutorials: Recursos diversos:
 

Propostes didàctiques: Mirem alguns exemples: