Calendari PFZ

PFZ_petit_blanc

Pla de Formació de Zona 2021-2022

  • Calendari
  • Detecció de necessitats de formació

Calendari

 

PRIMER TORN
Tramesa documentació detecció de necessitats al centres

3 de maig de 2021

Data límit pera la recollida de propostes (Demandes de formació: Assessoraments, FIC, cursos, tallers, seminaris,..

19 de maig de 2021

Aprovació de la proposta d’activitats. Reunió de la comissió del PFZ o de la comissió tècnica.

27-05-2021

Introducció de la proposta a l’aplicació GTAF

Del 17 de maig al 6 de juny de 2021

Anàlisi i aprovació de la proposta dels PFZ a la Comissió d’Ordenació Educativa Territorial de cada un dels ST

Fins al 14 de juny de 2021

Revisió i vistiplau de la proposta global (Subdiecció General d’Innovació i Formació)

Fins  al 21 de juny de 2021

Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Departament d’Educació

Fins al 30 de juny de 2021

Confirmació de les activitats

Abans del  15 de juliol de 2021

Publicació activitats al Web

15 de juliol de 2021

Inscripció a les activitats Del 13 al  26 de setembre de 2021
Consulta d’assignacions

8 d’octubre de 2021

Inici de les activitats de formació

A partir del 14 d’octubre 2021

Detecció de necessitats de formació
Accés a tota la informació i documentació a través d’aquest enllaç.