Pla de formació de zona (PFZ) 2021-2022

pfz

 

El Departament d’Educació  ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya.

El Pla de Formació de Zona del Servei Educatiu Baix Llobregat 1 vol donar resposta a les necessitats concretes del territori i per això  incorpora  activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat de la zona.  En la seva definició, el  professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats,  canalitzades a través dels equips directius dels centres educatius.

Resum dels criteris i instruccions de la formació permanent del professorat per al curs 2021-2022.
Detecció de necessitats de formació del professorat pel curs 2021-2022

 

Períodes d’inscripció a les activitats de formació:

Primer torn: Del 13 al 26 de setembre de 2021.
Segon torn: Del 7 al 18 de gener de 2022.
Atenció: Hi ha algunes activitats que, pel seu calendari de realització,  tenen un període d’inscripció singular.
La inscripció a les activitats de formació singulars començarà l’1 de setembre de 2021. Podeu consultar-les aquí.

 

Activitats del Pla de formació de Zona

Relació de totes les  activitats formatives que configuren el PFZ del curs 2021-2022

Activitats de formació en centre
Activitats de Zona
Cultura Digital