Detecció de necessitats de formació del professorat pel curs 2021-2022

D’acord  amb els  “Criteris, instruccions i orientacions de la Formació Permanent del Professorat  2021-2022”  del Departament d’Educació i d’acord amb la Inspecció d’Educació, obrim un període per fer la detecció de necessitats de formació per al proper curs 2021-2022

Per a fer aquesta detecció de necessitats  s’ha decidit seguir el mateix  procediment que en cursos anteriors, per això a la carpeta que us compartim aquí hi trobareu la documentació següent:

  1. Resum Criteris i instruccions formació permanent del professorat 2021-202

En aquest document hi trobareu:

  • El calendari de gestió (Atenció a les dates destacades)
  • Les línies estratègiques i els objectius prioritaris de la formació
  • El Pla de Formació de Zona (organització)
  • Orientacions per al disseny i l’avaluació
  • Les diferents modalitats i formats
  • Informació sobre la Formació Interna de centre(FIC)
  1. Demanda formació en centre

Model de document  per si es vol fer una proposta de formació en centre,  que cal retornar emplenat al CRP crp-santfeliu@xtec.cat abans del 19 de maig de 20121.

  1. Formulari de formació intercentres (Activitats de zona)

Informació  sobre la previsió d’activitats per al proper curs, per tal de recollir informació sobre les persones del centre interessades en participar, el curs 2021-2022, en alguna activitat de formació de zona (intercentres).

Cal retornar al CRP crp-santfeliu@xtec.cat abans del 19 de maig de 2021.

04- Formulari per a fer  noves propostes de formació intercentres.

Model de document per si es vol fer una proposta de formació de zona. Cal retornar, si és el cas,  al CRP crp-santfeliu@xtec.cat abans del 19 de maig de 2021

05- Propostes de formació de l’Equip LIC (PENDENT)

Relació de totes les activitats organitzades per l’equip LIC, tant de formació en centre com intercentres

Per a qualsevol dubte que tingueu o informació addicional que necessiteu us podeu adreçar al Centre de Recusos Pedagògics